Jak používat CRM pro efektivnější řízení projektů?

Řízení vztahů se zákazníky a projektové řízení jsou dva různé podobory managementu. I když spolu zdánlivě nesouvisí, mají toho společného více než si myslíte! CRM softwary totiž své funkce již dávno neomezují na pouhou databázi informací o zákaznících. V současné době nabízí mnohem širší spektrum nástrojů a možnost integrace s dalšími informačními systémy, které společnosti používají. Vhodně nastavený CRM tak dokáže usnadnit práci a ušetřit čas i projektovým manažerům. Prozradíme si, jak konkrétně!

 

CRM vs. projektové řízení – rozdíly a společné body

Hlavním úkolem řízení vztahů se zákazníky je správa interakcí s potenciálními a stávajícími klienty.

 

  • To zahrnuje péči o vzájemné vztahy s cílem zvýšit spokojenost klientů a následně prodej.
  • Jde z povahy věci o dlouhodobý proces, zpravidla nebývá časově nijak ohraničen.
  • Jeho hlavní zaměření jsou klienti, tj, subjekty stojící mimo samotnou organizaci.

 

Na druhé straně, smyslem projektového řízení je dosáhnout stanovených cílů v rámci daných omezení – rozsah, čas, kvalita a rozpočet. Soustřeďuje se zejména na interní subjekty organizace – zaměstnance.

 

Rozdílů bychom našli celou řadu. Přestože se procesy řízení projektů a CRM liší, některé jejich cíle jsou společné. Jedná se například o včasné dodání projektů, služeb nebo produktů. Sdílí také snahu o kvalitní výsledek vedoucí ke spokojenosti zákazníka. Oba mají coby svůj finální cíl generování vyšších zisků společnosti.

 

Jak CRM softwary pomáhají projektovým manažerům?

Projektové řízení se zaměřuje na dodání toho, co zákazník potřebuje, včas a v rámci rozpočtu. To je velmi důležité, pokud si chcete dobré vztahy s klienty udržet, že? Jejich umístění do centra zájmu při řízení projektů vám pomůže poskytování služeb nebo produktů zdokonalit. A právě zde CRM přichází ke slovu.

 

Jak konkrétně nástroje CRM, jeho funkce pro sledování interakce s klienty a propojení s dalšími interními systémy při řízení projektu pomáhají?

 

  • propojují zpětnou vazbu od zákazníků s probíhajícími projekty
  • pomáhají realizovat projekty v rámci rozpočtu
  • umožňují zapracovat požadavky, popř. návrhy klientů
  • pomohou sladit úkoly projektových týmů, prodejních týmů a týmů zákaznických služeb
  • usnadňují a zrychlují komunikaci mezi jednotlivými odděleními
  • poskytují projektovým manažerům ucelené podklady, které při nastavení projektu potřebují
  • přináší možnost realizovat projekty ihned poté, co obchodník získá zakázku a vloží ji do CMR

 

Kromě toho CRM často disponuje funkcemi, které projektovým týmům umožňující sledovat milníky a stanovovat další cíle, přehledněji definovat roli a odpovědnost jejich jednotlivých členů a analyzovat dosavadní vývoj. Velmi atraktivní je rovněž funkce automatizace často se opakujících úkolů.

 

Jak najít ideální řešení pro propojení CRM systému s projektovým řízením?

Základem je pochopení potřeb vaší firmy. Obecně platí, že budete chtít řešení, které je přizpůsobitelné, flexibilní a snadno použitelné. Budete se také chtít ujistit, že umožňuje spolupráci a správu dokumentů (už žádné přetékající složky na dokumenty) a upozorňuje konkrétní osoby, když je zapotřebí, aby svou pozornost věnovaly určitému úkolu.

 

Systém řízení projektů postavený na CRM umožňuje týmům snadno rozdělit úkoly, sdílet informace a realizovat projekty, jejichž cílem je spokojený klient. Lze vytvořit pracovní postupy, řadu z nich zautomatizovat a zrychlit. Ideální CRM řešení by mělo být flexibilní a přizpůsobivé, aby umožnilo individuální nastavení s ohledem na pracovní postupy, rozpočet, rozdělení rolí a dalších důležitých aspektů pro řízení projektu.

Používáte CRM při project managementu?

Renata Slaná