AML zákon 2021 by si měl osvojit každý makléř. V realitním byznysu se bez jeho znalosti neobejdete!

AML zákon 2021 by měl patřit do základní výbavy každého realitního makléře. Jeho znalost a schopnost aplikovat ho v každodenní praxi jsou důležitými předpoklady poskytování kvalitních realitních služeb. Hodláte se živit obchodem s nemovitostmi? Chcete se stát úspěšným profesionálem? Pak ještě dříve, než vůbec nastartujete svou kariéru, měli byste získat řadu důležitých znalostí a dovedností, ke kterým výše zmíněný zákon nepochybně náleží. Obchodní talent je sice v realitním oboru nesmírně důležitý, o tom nemůže být nejmenších pochyb, ale pouze s ním si rozhodně nevystačíte. Pevné základy, na nichž můžete začít stavět, nejlépe získáte absolvováním nějakého odborného školení. Ta jsou dnes běžně nabízena specializovanými firmami. Chcete se o AML dozvědět víc? Rádi byste si udělali představu, jak podobné školení zhruba probíhá? Proto jsme dnes tady.

 

 

AML zákon 2021 a důvody jeho vzniku

Co je AML? Nejprve si připomeneme podstatu zákona, abychom si lépe uvědomili důvod jeho vzniku. AML je anglická zkratka, kterou lze přeložit následovně: „proti praní špinavých peněz“. Už z toho je celkem zřejmý důvod samotné existence tohoto předpisu. „Praní“ zisků z trestné činnosti lze uskutečňovat rozmanitými způsoby a obchod s nemovitostmi patří k velmi oblíbeným cestám, jimiž je možné takové finanční prostředky zlegalizovat. Tedy alespoň v těch zemích, ve kterých se realitní byznys neřídí dostatečně přísnými pravidly. Česká republika je v boji proti praní špinavých peněz poměrně úspěšná. Svou úlohu v tom jistě sehrává také předpis AML, který je však nutné čas od času novelizovat.

 

Novela

Nyní se dostáváme k tomu, proč zákon už od začátku našeho textu zmiňujeme v souvislosti s rokem 2021, tedy s rokem letošním. Vysvětlení je jednoduché. 1. července 2021 totiž vstoupila v platnost poslední novela AML a vždy, když dojde k podobným změnám, měl by se o nich dozvědět každý, kdo zákon uplatňuje při své práci. Týká se to tedy i každého realitního makléře! Pečlivé obeznámení se s takovými změnami je nezbytným předpokladem správné aplikace každého předpisu. A v čem AML spočívá? Jaký je jeho přibližný obsah?

 

Co je podstatou předpisu?

Zákon, či chcete-li předpis nesoucí označení AML, je poměrně obsáhlý. Proto se ve stručnosti pokusíme nastínit alespoň to nejpodstatnější. K povinnostem realitních kanceláří (RK) a makléřů vyplývajícím z tohoto zákona náleží zejména následující úkony:

 1. KONTROLA A IDENTIFIKACE KLIENTA – Každý klient RK musí být jednoznačně ztotožněn a v případě splnění určitých kritérií, také patřičně prověřen. Kontrola musí být provedena například tehdy, je-li obchod jakkoliv podezřelý nebo bylo-li dosaženo zákonem stanoveného finančního limitu a také v případě, že se transakce účastní nějaký politicky exponovaný člověk, který může být už z podstaty své funkce poněkud rizikovou osobou.
 2. UCHOVÁNÍ DOKUMENTŮ A INFORMACÍ – Veškeré dokumenty týkající se uskutečněného obchodu je nezbytné uchovávat a to včetně těch, které se týkají identifikace jeho účastníků i provedené kontroly.
 3. ZASTAVENÍ OBCHODU – RK má povinnost transakci neuskutečnit, pokud klient při své identifikaci a kontrole náležitě nespolupracuje.
 4. OZNAMOVACÍ POVINNOST – Jestliže je na základě získaných informací obchod vyhodnocen jako potenciálně rizikový (podezřelý), má RK oznamovací povinnost, kterou si musí splnit vůči Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).

 

Význam vzdělávání v realitním oboru

Možná, že máte obchodní nadání a v realitním byznysu se nakonec skvěle uplatníte. Dovede komunikovat s lidmi, umíte si získat jejich pozornost. Nemovitost, která je předmětem prodeje, dokážete tím správným způsobem nabídnout. K úspěchu však potřebujete víc. Znalost různých zákonů, předpisů a pravidel je zkrátka nezbytná. V obchodu s realitami se bez něčeho takového neobejdete. Průběžné vzdělávání realitních makléřů je tedy nepochybně důležité. Nikdo učený ještě z nebe nespadl, takže byste měli alespoň čas od času absolvovat nějaké to odborné školení. Zajímá vás, jaký průběh může mít školení týkající se právě AML?

 

Bez kvalitního lektora to nejde

Ať už je řeč o AML nebo a jakémkoliv jiném předpisu, jeho osvojení si vyžaduje kvalitního zprostředkovatele. Zprostředkovatele v podobě schopného lektora s dlouholetými zkušenostmi, který vás v průběhu školení pečlivě seznámí s podstatou zákona a přidá i nějaké příklady z praxe. Školení může probíhat buď klasickým způsobem, nebo ho lze realizovat formou tzv. webináře, tedy online. Obě vzdělávací metody jsou kvalitativně srovnatelné, provádí-li je zkušený profesionál. A jaký je obvyklý scénář v případě AML?

 • Obeznámení se s platnou legislativou a s významem celého opatření.
 • Identifikace vlastníků a rozpoznání rizikových obchodů.
 • Provádění hlášení FAÚ.
 • Registrace skutečných vlastníků.
 • Ukázka modelových situací.
 • Souhrn + závěrečný test.
 • Dotazy a diskuze.

 

Školitele vybírejte pečlivě!

Solidní znalost veškerých předpisů a zákonů souvisejících s realitním byznysem je jedním z nezbytných předpokladů úspěšné a bezproblémové kariéry každého makléře. Při výběru odborné firmy, která vám má školení zajistit, na to rozhodně myslete! Jedině profesionálové, kteří se mohou pochlubit kladnými referencemi, jsou obvykle zárukou toho, že se za svoje peníze skutečně něco naučíte!

Jste v oboru realit úplnými nováčky nebo vás žádný nový předpis jen tak nepřekvapí?

Renata Slaná